Interviews met Rosita

30 april 2015

Vanaf morgen ligt Rose, het nieuwe boek van Rosita Steenbeek in de winkel. Naar aanleiding daarvan sprak Rosita met Jan en Opzij. De interviews zijn gepubliceerd in de mei nummers van deze bladen en digitaal te lezen via een link op de media-pagina onder het kopje interviews.